WHY

Jeg elsker at motivere og inspirere andre til udvikling på menneskeligt og forretningsmæssigt plan. Når vores adfærd og fokus peger på udvikling, vil det sikre de bedste resultater i fremtiden.

Forberedelse + Indsats = Resultat

Jeg tror på, at den rette forberedelse og indsats vil skabe de bedste resultater.

GROW har allerede åbnet op for et nyt mindset. Et mindset, der ikke blot gør os bedre til vores arbejde, men mærkbart forbedre DIG til at udvikle på det.

Da vi alle var helt små og skulle lære noget nyt, vidste vi ikke, at det også medførte nogle blå mærker. Vores nysgerrighed og forældres opbakning, drev os til at forsøge igen og igen. I takt med vi fik opbygget en vis mængde blå mærker eller erfaring, besluttede vores hjerne, at begrænse vores nysgerrighed og kreativitet,- for det kan jo gøre ondt. Al udvikling har samme fundament, og der er ingen grund til at stoppe, blot fordi det kan gøre lidt ondt.

Pippi Langstrømpe har et ordsprog, som burde have mere plads i udviklingen af virksomheder og de mennesker, der driver dem.

Pippi siger: ”Det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg godt.”

Det er min drøm at flere veluddannede, super kompetente managers, nye og fremtidige ledere oplever mennesket som gevinstgivende før end tallet.

At ledelse, ikke blot er et kortsigtet spørgsmål om tal i et regneark, en procentvis stigning inden for et fokusområde, eller medarbejdere er en reservedel.

At ledelse, foregår på et mere langsigtet personligt plan, at mennesker skaber tallene til regnearket, og at udvikling af medarbejdere er billigere end opsigelses og ansættelsesprocessen.

Den store gevinst opnås af ledere, der forstår styrken i autentisk empati, tillid og tryghed som fundament for egen og medarbejdernes udvikling af faglige og menneskelige kompetencer.

Hvis jeg ikke har motiveret og inspireret nogle mennesker i dag, så har jeg spildt min tid.

HOW

TRÆNING:

Jeg tror på udfordring af normen, at træning er en proces, hvor der dagligt og utrætteligt fokuseres på at bygge fundamentet stærkere og større.

Det er min overbevisning, at udbyttet ved træning og indlæring skabes ved at arbejde med materialet og de mange forskellige vinkler på det. Vi skal rundt om DIN optimale læringsmetode, så den nye tilgang, gør DIG stærkere end den gamle tilgang.

Træning skal have sit udgangspunkt, der hvor DU er i dag, måden DU indlæres bedst og distribueres i et omfang, så DU kan drage udbytte af det lærte. Når DIT fundament er stærk nok, skal der bygges på igen, igen og igen.

Videnskaben har gentagende gange dokumenteret, hvordan den optimale indlæring finder sted. Den viden skal bare bruges og det bringer DIG tættere på DINE mål.

Det er set millioner af gange, hvordan vi bliver inspireret og motiveret for at gøre noget nyt. Så starter vi op med 200 km i timen og håret blæst tilbage. Motivationen daler lige så hurtigt, som vi kom i gang, når vi ikke øjeblikkeligt se store resultater. Det store vægttab, den store forbedring i dine resultater, eller den store videns fremgang. Vi, eller vores krop giver ganske enkelt op, fordi vi har glemt vores barndomslæring.

”Du skal kravle før du kan gå”

Jeg tror ikke på, at en revolution af adfærd holder i længden.

Jeg tror på en EVOLUTION af adfærd skaber revolutionerende resultater.

Det lange seje træk kræver disciplin, så træn den muskel, med 1 skridt mere hver dag.

Først da, kommer målet nærmere, men som belønning for din tålmodighed bliver glæden, bundlinjen og succesen også permanent meget større.

Hvis jeg ikke har motiveret og inspireret nogle mennesker i dag, så har jeg spildt min tid.

WHAT

Med menneskets biologi som udgangspunkt, og videnskabens dokumenterede effekt, skaber vi udviklingsforløb for virksomheder og de mennesker, der driver dem. Det resulterer i en permanent optimering af DIN adfærd, som direkte kan aflæses på bundlinjen, som forbedres mærkbart og permanent.

Udviklingsforløb hvor managers bliver til ledere, hvor supermedarbejdere bliver superkandidater til fremtidens ledere og hvor DIN udviklingen tager udgangspunkt i DIG og DINE mål.

Hvis jeg ikke har motiveret og inspireret nogle mennesker i dag,
så har jeg spildt min tid.

TOP