En leders ansvar 

Der kommer en video til dette afsnit.

Det kræver ikke nogen særlige karakter træk at være eller blive en god leder, men der følger et ansvar med som de fleste ikke er 100% beviste om.

En leder har ansvaret for de personer, der har ansvaret for opgaven.

De dygtige ledere forstår, at ansvar skal følge med ned igennem organisationen fordi det giver ejerskab og fordi den væsentlige viden som regel ligger hos den udførende person.

Lederens ansvar ligger i at sikre at de personer, der skal løse opgaven har de fornødne kompetencer, føler sig så tryg i jobbet og mærker så stor en tillid at personen tør løse opgaven selv om den bliver lidt mere udfordret en normalt.

Oplever personen ikke trygheden og tilliden bliver der ringet hjem for anvisninger eller med andre en ”cover ass” opringning.

Jeg tror 100% på at personer som føler sige trygge, mærker tillid og har kompetencerne på plads tør være kreative og løse udfordringen, hvilket spare lederen en masse tid på at slukke ildebrænde.

Det kan beskrives så enkelt.

Lederen har ansvaret for de mennesker, der har ansvaret for opgaven.

Sætter vi det ind i en illustration ville det kunne se således ud:

Lederens VIGTIGSTE opgave

Lederens ansvar er at beskytte cirklen, og når der opstår små revner, er det lederen, der sørger for revnen bliver lukket. Ikke nødvendigvis med selv at springe til revnen, det kunne gøres ved anvisning af udbedrings metode.

Metode anvisningen kan være alt fra ledelsesuddannelsen som Coaching, Montor rolle, Tillids erklæringer, ”Prøv denne metode”, Vi søger hjælp hos andre, Vi ansætter, det er kun kreativiteten der sætter grænsen.

En af de største fejl der bliver lavet, er forfremmelse af den bedste sælger til salgschef, butikschef eller daglig leder.

Det er måske rigtigt i forhold til, at bevare en kompetent produktiv medarbejder. Profilen hos en super sælger er meget sjælden den samme som profilen for en super leder. Hvis jeg nu siger, at 80 % af alle opsigelser skyldes dårlig ledelse, så kan det blive meget dyrt at forfremme den forkerte mand.

Fejlen består ikke kun i manglende kreativitet for fastholdelse af super sælgeren. Fejlen er manglende uddannelse. Super sælgeren er vandt til at måle sin succes i egne resultater, men en super leder skal måle sin succes i teamets resultater.

De kommer kun hvis Tryghed, Tillid og Kompetencerne er til stede.

Hvis jeg ikke har motiveret og inspireret nogle mennesker i dag,
så har jeg spildt min tid.

TOP