Jeg elsker at motivere og inspirere andre til udvikling på menneskeligt og forretningsmæssigt plan. Når vores adfærd og fokus peger på udvikling, vil det sikre de bedste resultater i fremtiden.

Jeg tror på udfordring af normen, at træning er en proces, hvor der dagligt og utrætteligt fokuseres på at bygge fundamentet stærkere og større.

Træning skal have sit udgangspunkt, der hvor DU er i dag. Måden DU indlæres bedst og begrænses i omfang, så DU kan drage udbytte af det lærte.

Når dit fundament er stærk nok, skal der bygges på igen og igen.

Med menneskets biologi som udgangspunkt, og videnskabens dokumenterede effekt, skaber vi udviklingsforløb for virksomheder, og de mennesker der driver dem. Det resulterer i en permanent optimering af DIN adfærd, som direkte kan aflæses på bundlinjen, og som forbedres mærkbart og permanent.

Virksomhedsdoktoren:

Hvis jeg ikke har motiveret og inspireret nogle mennesker i dag, så har jeg spildt min tid.

Mange oplever en hektisk hverdag, en hektisk jagt på dopamin udløsende resultater, og en hektisk kamp for at få familie og arbejdsliv til at hænge sammen.

I denne jagt, kan det være svært at overskue de uheldige adfærdsmæssige mønstre, som sniger sig stille og roligt ind. Når vi ikke opdager den kedelige tendens i tiden, udvikles der oftest en uheldig kultur, og følelsen af grus i maskinen bliver til svigtende resultater, stress symptomer og mistrivsel hos DIG selv, DINE ledere og medarbejderne.

GROW kan hurtigt og effektivt finde, og isolere udfordringen i DIN virksomhed.

Fremgangsmetode vil følge DINE normer, DIN virksomheds kultur og DINE ønsker.

Den kunne se således ud:

Analyse: Det DU ser og det andre oplever er
ikke altid det samme.
Er analysen grundig og objektiv, kan
konklusionerne være åbenlyse men
også virkelig ubehagelige.
Spejlet: Vi skal igennem de undskyldende forklaringer, før kernen i
problemet kan forstås og før DU kan sætte ny retning.
Adfærd: Videnskaben siger, at adfærds ændringer, via effektiv træning,
vedholden fokus og 100 % dedikation, kan opnås på mellem 21-
65 dage. Derfor bliver glæden bare større, når DU kommer i
mål.
Anvisning: Jeg kan ikke fortælle DIG hvad du skal gøre. Jeg vil hjælpe DIG til
at flytte nøglehullet, så DU selv kan se den rigtige vej.

Herefter bruger vi tid på HVORDAN, fra strategisk og helt ned i lavpraktisk niveau.

Hvis jeg ikke har motiveret og inspireret nogle mennesker i dag, så har jeg spildt min tid.

Træning:

Jeg tror på udfordring af normen, at træning er en proces, hvor der dagligt og utrætteligt fokuseres på at bygge fundamentet stærkere og større.

Det er min overbevisning, at udbyttet ved træning og indlæring skabes ved, at arbejde med materialet og de mange forskellige vinkler på det. Vi skal rundt om DIN optimale læringsmetode, så den nye tilgang gør DIG stærkere end den gamle tilgang.

Træning skal have sit udgangspunkt i, der hvor DU er i dag, måden DU indlæres bedst og distribueres i omfang, så DU kan drage udbytte af det lærte. Når dit fundament er stærk nok, skal der bygges på igen, igen og igen.

Vi lærer alle på forskellige måder, så hvis træningen skal være effektiv, bør forløbet tilrettelægges korrekt.

 • Nogen lærer bedst af, at se på andre
  gøre det
 • Nogen lærer bedst af, selv at gøre det
 • Nogen lærer bedst af, at opleve og
  perspektiver til egne normer
 • Nogen lærer bedst af, at høre det

Motivationen for ny læring er også
forskellig. Nogen motiveres af:

 • Præstationen, og at opnå bedre tal /
  resultater
 • At kunne anvende den nye viden
 • At involvere sig og være en del af en
  gruppe
 • At være super dygtig til i alle aspekter

En effektiv
træningsmodel,
der har vist sig
at være yderst værdifuld,
kunne se således
ud for
ejendomsmæglere:

Model 20/20

Børn, idrætsudøvere, militæret, sælgere, politiet, ejendomsmæglere og alle andre faggrupper skal træne for at blive super gode til det de har passion for.

Tager vi så den videnskabelige viden  fra træningsafsnittet om hvordan vi alle lærer forskelligt, og hvordan vi motiveres forskelligt, så kunne et træningsforløb se sådan ud for en ejendomsmægler:

Hvis jeg ikke har motiveret og inspireret nogle mennesker i dag,
så har jeg spildt min tid.

LAD Gevinst ZoneN blive DEN NYE norm!

Vil du opnå mere? Ønsker du mere personlig succes? Ønsker du at nå nye højder med din virksomhed?

Jo længere vi befinder os i KomfortZonen,
jo mere magelige bliver vi, og det bliver vores norm.
En norm, der fastsætter dine resultater, som bliver
100%
identiske med sidste år.

Vil du opnå mere? Ønsker du mere personlig succes? Ønsker du, at nå nye højder med din virksomhed?

Jeg har mødt få, som ikke ville sige ”JA” til spørgsmålene.

Utallige undersøgelser viser, at ca. 90% af livet kører på autopilot. Hvis du ikke allerede er i gang med spørgsmålene, er du nok faldet i samme fælde som de 90 % andre?

Komfortcirklen har de fleste set, og er også i stand til at fortælle om til andre.

Hvis nu jeg siger: at Komfortcirklen ikke er rund, så rammer jeg formentligt en hurtig tanke hos Dig?

Jo længere vi befinder os i Komfortzonen, jo mere magelige bliver vi, og det bliver vores norm. En norm, der fastsætter dine resultater, som bliver 100 % identiske med sidste år. Resultaterne forbliver de samme, med den samme indsats. Din bundlinje ændrer sig kun hvis konjunkturerne gør det muligt, eller heldet er med Dig, og Dine konkurrenter hellere vil på ferie.

Model/Video Gevinst Zonen:

Modellen viser tydeligt, at tid uden for Komfortzonen, gør zonen større.

Når Du kommer i Gevinstzonen, begynder Din udviklingen for alvor at tage fart. Vi kan tale om den direkte vej til Gevinstzonen, der også kan aflæses direkte på bundlinjen.

Om vi taler om virksomhedens bundlinje eller Din personlige værdi, så ligger udviklingen og gevinsten uden for Komfortzonen og venter på Dig.

Husk: Der skal restitution til. Ingen kan være i Gevinstzone hele tiden.

Hvis jeg ikke har motiveret og inspireret nogle mennesker i dag, så har jeg spildt min tid.

Kreativitet

Salg er i virkeligheden en meget meget kreativ proces, hvor kundens behov, profil, forventning og prisformåen skal kombineres med sælgerens produkt, profil og økonomi.

Skal disse elementer finde match, kræver det en sælgers kompetencer, profil og tilpasningsevne. Sælgeren, skal på meget kreativ vis, anvende de, i forhold til alle de variable elementer, rigtige argumenter, toneleje, kropssprog i brobygningen mellem købers behov og produktets udbytte.

Derfor er det vigtigt, at genopbygge de kreative kompetencer, som langsomt, men sikkert er blevet nedbrudt, begyndende fra folkeskolen til den benhårde jagt på profit, og frygten for at lave fejl.

De mest succesrige virksomheder jeg har mødt, tænker at fejl er mulighed for at lære og dermed at udvikle sig. Det gælder ikke om at lave flere fejl, men at lære af dem, så de ikke sker igen og kundens oplevelse bliver forbedret hver dag.

Det er afgørende, at kulturen har rette vinkel i ord og handling, hvis den skal bruges som fundament i jagten på mere succes end i går.

Hvis jeg ikke har motiveret og inspireret nogle mennesker i dag, så har jeg spildt min tid.

TOP